Om Noomi

farmors 

   garage 


Skräp är det som blir över

     när fantasin tagit slut.

Om Noomi


Ända sedan jag var riktigt liten har jag skapat. Jag älskade att bygga kojor, hitta på historier och  tillverka hemmagjorda dockfigurer. Jag skapade världar åt mina fantasier, modeller av verkligheten. I fantasin fanns ett lugn och en trygghet, den var alltid med mig, hur tomhänt jag än var kunde jag alltid hålla mig sysselsatt, där fanns alltid ett rum som var mitt.


Det finns en stor glädje i att skapa själv, en förnöjsamhet i att se något växa fram, hitta passande material och en lycka i att kunna färdigställa. Det ger en tro på sig själv och en tillit för framtiden.


En konstnärligt inriktad gymnasieutbildning kändes lika självklart då som de konstnärliga utbildningar jag därefter lagt till listan. Målning, teckning, skulptur och foto är en god starter för de utforskande alster som min skaparglädje och förkärlek till förgängliga och kasserade material oftast utmynnar i.


I mitt vuxna liv är jag bekymrad över vardagens stora konsumerande av allt från kläder till prylar. Jag frågar mig ofta; -Behöver jag allt detta, varför och för vems skull? Jag tror att vi behöver lära oss att hushålla med vår gemensamma jords resurser av respekt för natur, miljö och inte minst vår dyrbara tid. Också denna anledning gör mig lycklig -när jag kan ge befintliga material ett andra liv.


Genom att använda material som egentligen kasserats lär man sig att tänka utanför boxen, hittar nya sätt att se på gamla problem; från olika håll eller med andra "glasögon". Det finns idag ett gediget behov av kreativitet mitt i vardagen, för att kunna lösa stora problem och skapa världar som funkar, inte bara i fantasin utan också i verkligheten. Världar där allas våra drömmar får plats, de som driver livet framåt.


Jag har mångårig erfarenhet av kreativt och skapande arbete riktat till barn. Inom särskolan har jag lett det skapande arbetet med elever med grava funktionsvariationer såväl som handlett pedagoger, en spännande utmaning då varje barn är unikt och uppfinningsrikedomen får vara stor för att hitta sätt att kuna göra delaktiga.


Under 2014 började jag i egen regi ta mig ut i olika kreativa sammanhang med återvinningsskapande som huvudtema. Eftersom jag märkte att skaparglädjen och  efterfrågan var stor valde jag att på heltid ägna mig åt mitt skapande och har sedan dess arbetat professionellt inom olika kulturevenemang.


Med verkstad på Hönö och ateljé utanför Kungälv tar jag mig an stora och små projekt inom scenografi och miljö, renoverar och klär om möbler. Jag är utbildad aktiveringspedagog och har under flera år varit anställd som fritidspedagog i Göteborgs Stad. 


När jag inte skapar njuter jag av att umgås med min stora härliga familj, pysslar om mina hönor som sprätter runt i trädgården eller hjälper mannen med biodlingen. Jag önskar leva till stor del av det som bjuds runt omkring mig samt skapa nytt av det som egentligen kasserats. Naturen är ett frikostigt skafferi och en stor inspirationskälla.


             Noomi Edvardsson

farmors garage / Hönö

farmors garage/ Staby

instagram.com/farmorsgarage

Tel: 0705 082808

Email: noomi@farmorsgarage.se